Menüü
Sulge

TALLINNA
ARHITEKTUURI-
BIENNAAL
TAB 2019

Visioonivõistluse näitus

„Uued elukeskkonnad, uued iluvormid“

13.09–11.10.2019

TAB 2019 Visioonivõistluse “Uued elukeskkonnad, uued iluvormid” näitus esitleb visioonivõistlusele laekunud töid. 2019. aasta visioonivõistluse eesmärk oli uurida uute elupaikade kaudu uut arhitektuuriesteetikat, tuues esile kaks põletavat probleemi nüüdisarhitektuuris. Visioonivõistlus vaatles meie ühist ökosüsteemi, uurides, kuidas parandada inimeste, taimestiku ja loomastiku omavahelisi suhteid. Teine eesmärk oli uurida seost orgaanilise ja anorgaanilise vahel.

Visioonivõistluse ülesanne oli luua nii ühiste kui ka privaatsete elu- ja töökeskkondade ala, mis hõlmab sise- ja välisruumi, kus eri vanuses inimesed saaksid õppida, mängida ja kasvada. Visioonivõistluse alaks valiti Kopli idakülg ja raudteega piirnev ala Kalamajas, millest kujuneb Tallinna oluline osa. Võistlusala mõõtmed võimaldasid osalejatel pöörata tähelepanu detailidele, innustades samas mõtlema ka linna tasandil. 

VÕISTLUSE VÕITJAD

TAB 2019 Visioonivõistluse žürii valis saabunud 80 ideekavandi hulgast 3 tööd auhinnalistele kohtadele ning ära märgiti 5 tööd. 
1. koht TAB Visioonivõistlus: Lines Rehab
Dmitrii Prikhodko, Natasha Krymskaya, Amirhan Gabdullin 
2. koht TAB Visioonivõistlus: Voxel Valley 
Monika Kalinowska, Denys Karandiuk
3. koht TAB Visioonivõistlus: Eatable 
Manten Devriendt, Liene Jakobsone, Stephane Damsin, Antoine Trémège, Jan Haerens, Maria Rodriguez

Äramärgitud tööd: 
4 Life Buildings
Adrian Heinisch

Self-sufficient Habitat 
Tamara Salajová

Tallinn Tetris 
Marco de Piaggi, Weronika Wawrzyniak

Postforest 
Tristan Krevald, Norbert-Osvald Nuter, Markus Maasing, Patrick Barbo

Relation Hood 
Rafael Abboud

 

13.09.2019